CRPD: Công ước về các quyền của người Khuyết tật


CRPD có nghĩa là gì? CRPD là viết tắt của Công ước về các quyền của người Khuyết tật. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Công ước về các quyền của người Khuyết tật, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Công ước về các quyền của người Khuyết tật trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CRPD được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CRPD, Công ước về các quyền của người Khuyết tật có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CRPD = Công ước về các quyền của người Khuyết tật

Tìm kiếm định nghĩa chung của CRPD? CRPD có nghĩa là Công ước về các quyền của người Khuyết tật. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CRPD trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CRPD bằng tiếng Anh: Công ước về các quyền của người Khuyết tật. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CRPD: Công ước về các quyền của người Khuyết tật

Ý nghĩa của CRPD bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CRPD được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Công ước về các quyền của người Khuyết tật. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CRPD và ý nghĩa của nó là Công ước về các quyền của người Khuyết tật. Xin lưu ý rằng Công ước về các quyền của người Khuyết tật không phải là ý nghĩa duy chỉ của CRPD. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CRPD, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CRPD từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Ý nghĩa khác của CRPD

Bên cạnh Công ước về các quyền của người Khuyết tật, CRPD có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CRPD, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Công ước về các quyền của người Khuyết tật bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Công ước về các quyền của người Khuyết tật bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

CRPD định nghĩa:
    ... Thêm