DPCT: Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại


DPCT có nghĩa là gì? DPCT là viết tắt của Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của DPCT được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài DPCT, Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

DPCT = Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại

Tìm kiếm định nghĩa chung của DPCT? DPCT có nghĩa là Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của DPCT trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của DPCT bằng tiếng Anh: Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

DPCT: Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại

Ý nghĩa của DPCT bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, DPCT được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại. Trang này là tất cả về từ viết tắt của DPCT và ý nghĩa của nó là Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại. Xin lưu ý rằng Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại không phải là ý nghĩa duy chỉ của DPCT. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của DPCT, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của DPCT từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Differential Protection Current Transformer

Ý nghĩa khác của DPCT

Bên cạnh Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại, DPCT có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của DPCT, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bảo vệ vi sai biến áp hiện tại bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

DPCT định nghĩa:
    ... Thêm