ECAV: Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực


ECAV có nghĩa là gì? ECAV là viết tắt của Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ECAV được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ECAV, Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

ECAV = Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực

Tìm kiếm định nghĩa chung của ECAV? ECAV có nghĩa là Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ECAV trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ECAV bằng tiếng Anh: Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

ECAV: Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực

Ý nghĩa của ECAV bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ECAV được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ECAV và ý nghĩa của nó là Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực. Xin lưu ý rằng Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực không phải là ý nghĩa duy chỉ của ECAV. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ECAV, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ECAV từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Education Centre Against Violence

Ý nghĩa khác của ECAV

Bên cạnh Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực, ECAV có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ECAV, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm giáo dục chống lại bạo lực bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.