EVCM: Quản lý chuỗi giá trị mở rộng


EVCM có nghĩa là gì? EVCM là viết tắt của Quản lý chuỗi giá trị mở rộng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Quản lý chuỗi giá trị mở rộng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quản lý chuỗi giá trị mở rộng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của EVCM được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài EVCM, Quản lý chuỗi giá trị mở rộng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

EVCM = Quản lý chuỗi giá trị mở rộng

Tìm kiếm định nghĩa chung của EVCM? EVCM có nghĩa là Quản lý chuỗi giá trị mở rộng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của EVCM trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của EVCM bằng tiếng Anh: Quản lý chuỗi giá trị mở rộng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

EVCM: Quản lý chuỗi giá trị mở rộng

Ý nghĩa của EVCM bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, EVCM được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Quản lý chuỗi giá trị mở rộng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của EVCM và ý nghĩa của nó là Quản lý chuỗi giá trị mở rộng. Xin lưu ý rằng Quản lý chuỗi giá trị mở rộng không phải là ý nghĩa duy chỉ của EVCM. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của EVCM, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của EVCM từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Extended Value Chain Management

Ý nghĩa khác của EVCM

Bên cạnh Quản lý chuỗi giá trị mở rộng, EVCM có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của EVCM, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Quản lý chuỗi giá trị mở rộng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quản lý chuỗi giá trị mở rộng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.