FEMICA: Federación de municipio del Istmo Centroamericano


FEMICA có nghĩa là gì? FEMICA là viết tắt của Federación de municipio del Istmo Centroamericano. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Federación de municipio del Istmo Centroamericano, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Federación de municipio del Istmo Centroamericano trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của FEMICA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài FEMICA, Federación de municipio del Istmo Centroamericano có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

FEMICA = Federación de municipio del Istmo Centroamericano

Tìm kiếm định nghĩa chung của FEMICA? FEMICA có nghĩa là Federación de municipio del Istmo Centroamericano. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của FEMICA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của FEMICA bằng tiếng Anh: Federación de municipio del Istmo Centroamericano. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

FEMICA: Federación de municipio del Istmo Centroamericano

Ý nghĩa của FEMICA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, FEMICA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Federación de municipio del Istmo Centroamericano. Trang này là tất cả về từ viết tắt của FEMICA và ý nghĩa của nó là Federación de municipio del Istmo Centroamericano. Xin lưu ý rằng Federación de municipio del Istmo Centroamericano không phải là ý nghĩa duy chỉ của FEMICA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của FEMICA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của FEMICA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Federación de Municipios del Istmo Centroamericano

Ý nghĩa khác của FEMICA

Bên cạnh Federación de municipio del Istmo Centroamericano, FEMICA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của FEMICA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Federación de municipio del Istmo Centroamericano bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Federación de municipio del Istmo Centroamericano bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.