HDGC: Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu


HDGC có nghĩa là gì? HDGC là viết tắt của Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của HDGC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài HDGC, Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

HDGC = Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu

Tìm kiếm định nghĩa chung của HDGC? HDGC có nghĩa là Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của HDGC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của HDGC bằng tiếng Anh: Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

HDGC: Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu

Ý nghĩa của HDGC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, HDGC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu. Trang này là tất cả về từ viết tắt của HDGC và ý nghĩa của nó là Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu. Xin lưu ý rằng Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu không phải là ý nghĩa duy chỉ của HDGC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của HDGC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của HDGC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Human Dimensions of Global Change

Ý nghĩa khác của HDGC

Bên cạnh Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu, HDGC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của HDGC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các kích thước của con người của sự thay đổi toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.