ICSTD: Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội


ICSTD có nghĩa là gì? ICSTD là viết tắt của Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ICSTD được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài ICSTD, Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

ICSTD = Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội

Tìm kiếm định nghĩa chung của ICSTD? ICSTD có nghĩa là Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ICSTD trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ICSTD bằng tiếng Anh: Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

ICSTD: Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội

Ý nghĩa của ICSTD bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ICSTD được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ICSTD và ý nghĩa của nó là Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội. Xin lưu ý rằng Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội không phải là ý nghĩa duy chỉ của ICSTD. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ICSTD, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ICSTD từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Integrated Combat System Test Detachment

Ý nghĩa khác của ICSTD

Bên cạnh Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội, ICSTD có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ICSTD, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tích hợp hệ thống chiến đấu thử nghiệm đội bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.