IQRS: Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác


IQRS có nghĩa là gì? IQRS là viết tắt của Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của IQRS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài IQRS, Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

IQRS = Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác

Tìm kiếm định nghĩa chung của IQRS? IQRS có nghĩa là Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của IQRS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của IQRS bằng tiếng Anh: Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

IQRS: Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác

Ý nghĩa của IQRS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, IQRS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác. Trang này là tất cả về từ viết tắt của IQRS và ý nghĩa của nó là Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác. Xin lưu ý rằng Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác không phải là ý nghĩa duy chỉ của IQRS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của IQRS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của IQRS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Interactive Quality Review System

Ý nghĩa khác của IQRS

Bên cạnh Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác, IQRS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của IQRS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hệ thống đánh giá chất lượng tương tác bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.