IUFED: Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe


IUFED có nghĩa là gì? IUFED là viết tắt của Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của IUFED được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài IUFED, Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

IUFED = Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe

Tìm kiếm định nghĩa chung của IUFED? IUFED có nghĩa là Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của IUFED trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của IUFED bằng tiếng Anh: Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

IUFED: Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe

Ý nghĩa của IUFED bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, IUFED được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe. Trang này là tất cả về từ viết tắt của IUFED và ý nghĩa của nó là Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe. Xin lưu ý rằng Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe không phải là ý nghĩa duy chỉ của IUFED. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của IUFED, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của IUFED từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: In-Use Vehicle Fuel Economy Data

Ý nghĩa khác của IUFED

Bên cạnh Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe, IUFED có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của IUFED, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sử dụng dữ liệu nền kinh tế nhiên liệu của xe bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.