JCS: Hệ thống máy tính đồ trang sức


JCS có nghĩa là gì? JCS là viết tắt của Hệ thống máy tính đồ trang sức. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hệ thống máy tính đồ trang sức, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hệ thống máy tính đồ trang sức trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của JCS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài JCS, Hệ thống máy tính đồ trang sức có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

JCS = Hệ thống máy tính đồ trang sức

Tìm kiếm định nghĩa chung của JCS? JCS có nghĩa là Hệ thống máy tính đồ trang sức. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của JCS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của JCS bằng tiếng Anh: Hệ thống máy tính đồ trang sức. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

JCS: Hệ thống máy tính đồ trang sức

Ý nghĩa của JCS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, JCS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hệ thống máy tính đồ trang sức. Trang này là tất cả về từ viết tắt của JCS và ý nghĩa của nó là Hệ thống máy tính đồ trang sức. Xin lưu ý rằng Hệ thống máy tính đồ trang sức không phải là ý nghĩa duy chỉ của JCS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của JCS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của JCS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Jewelry Computer Systems

Ý nghĩa khác của JCS

Bên cạnh Hệ thống máy tính đồ trang sức, JCS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của JCS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hệ thống máy tính đồ trang sức bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hệ thống máy tính đồ trang sức bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.