LAIR: Cao su Agglutination ức chế phản ứng


LAIR có nghĩa là gì? LAIR là viết tắt của Cao su Agglutination ức chế phản ứng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Cao su Agglutination ức chế phản ứng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Cao su Agglutination ức chế phản ứng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của LAIR được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài LAIR, Cao su Agglutination ức chế phản ứng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

LAIR = Cao su Agglutination ức chế phản ứng

Tìm kiếm định nghĩa chung của LAIR? LAIR có nghĩa là Cao su Agglutination ức chế phản ứng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của LAIR trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của LAIR bằng tiếng Anh: Cao su Agglutination ức chế phản ứng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

LAIR: Cao su Agglutination ức chế phản ứng

Ý nghĩa của LAIR bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, LAIR được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Cao su Agglutination ức chế phản ứng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của LAIR và ý nghĩa của nó là Cao su Agglutination ức chế phản ứng. Xin lưu ý rằng Cao su Agglutination ức chế phản ứng không phải là ý nghĩa duy chỉ của LAIR. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của LAIR, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của LAIR từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Latex Agglutination Inhibition Reaction

Ý nghĩa khác của LAIR

Bên cạnh Cao su Agglutination ức chế phản ứng, LAIR có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của LAIR, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Cao su Agglutination ức chế phản ứng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Cao su Agglutination ức chế phản ứng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

LAIR định nghĩa:
    ... Thêm