NASUWT: Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters


NASUWT có nghĩa là gì? NASUWT là viết tắt của Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của NASUWT được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài NASUWT, Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

NASUWT = Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters

Tìm kiếm định nghĩa chung của NASUWT? NASUWT có nghĩa là Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NASUWT trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NASUWT bằng tiếng Anh: Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

NASUWT: Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters

Ý nghĩa của NASUWT bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, NASUWT được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NASUWT và ý nghĩa của nó là Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters. Xin lưu ý rằng Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters không phải là ý nghĩa duy chỉ của NASUWT. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NASUWT, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NASUWT từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers

Ý nghĩa khác của NASUWT

Bên cạnh Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters, NASUWT có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của NASUWT, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quốc gia Hiệp hội liên hiệp phụ nữ giáo viên Schoolmasters bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.