NSCA: Không tính điểm tín dụng phê duyệt


NSCA có nghĩa là gì? NSCA là viết tắt của Không tính điểm tín dụng phê duyệt. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Không tính điểm tín dụng phê duyệt, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Không tính điểm tín dụng phê duyệt trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của NSCA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài NSCA, Không tính điểm tín dụng phê duyệt có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

NSCA = Không tính điểm tín dụng phê duyệt

Tìm kiếm định nghĩa chung của NSCA? NSCA có nghĩa là Không tính điểm tín dụng phê duyệt. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NSCA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NSCA bằng tiếng Anh: Không tính điểm tín dụng phê duyệt. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

NSCA: Không tính điểm tín dụng phê duyệt

Ý nghĩa của NSCA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, NSCA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Không tính điểm tín dụng phê duyệt. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NSCA và ý nghĩa của nó là Không tính điểm tín dụng phê duyệt. Xin lưu ý rằng Không tính điểm tín dụng phê duyệt không phải là ý nghĩa duy chỉ của NSCA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NSCA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NSCA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Non Scoring Credit Approval

Ý nghĩa khác của NSCA

Bên cạnh Không tính điểm tín dụng phê duyệt, NSCA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của NSCA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Không tính điểm tín dụng phê duyệt bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Không tính điểm tín dụng phê duyệt bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.