NSCA: Phân tích thư từ phòng không đối xứng


NSCA có nghĩa là gì? NSCA là viết tắt của Phân tích thư từ phòng không đối xứng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Phân tích thư từ phòng không đối xứng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Phân tích thư từ phòng không đối xứng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của NSCA được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài NSCA, Phân tích thư từ phòng không đối xứng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

NSCA = Phân tích thư từ phòng không đối xứng

Tìm kiếm định nghĩa chung của NSCA? NSCA có nghĩa là Phân tích thư từ phòng không đối xứng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NSCA trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NSCA bằng tiếng Anh: Phân tích thư từ phòng không đối xứng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

NSCA: Phân tích thư từ phòng không đối xứng

Ý nghĩa của NSCA bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, NSCA được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Phân tích thư từ phòng không đối xứng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NSCA và ý nghĩa của nó là Phân tích thư từ phòng không đối xứng. Xin lưu ý rằng Phân tích thư từ phòng không đối xứng không phải là ý nghĩa duy chỉ của NSCA. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NSCA, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NSCA từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Non-Symmetric Correspondence Analysis

Ý nghĩa khác của NSCA

Bên cạnh Phân tích thư từ phòng không đối xứng, NSCA có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của NSCA, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Phân tích thư từ phòng không đối xứng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Phân tích thư từ phòng không đối xứng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.