NSTX: Quốc gia cầu Torus thử nghiệm


NSTX có nghĩa là gì? NSTX là viết tắt của Quốc gia cầu Torus thử nghiệm. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Quốc gia cầu Torus thử nghiệm, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quốc gia cầu Torus thử nghiệm trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của NSTX được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài NSTX, Quốc gia cầu Torus thử nghiệm có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

NSTX = Quốc gia cầu Torus thử nghiệm

Tìm kiếm định nghĩa chung của NSTX? NSTX có nghĩa là Quốc gia cầu Torus thử nghiệm. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NSTX trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NSTX bằng tiếng Anh: Quốc gia cầu Torus thử nghiệm. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

NSTX: Quốc gia cầu Torus thử nghiệm

Ý nghĩa của NSTX bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, NSTX được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Quốc gia cầu Torus thử nghiệm. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NSTX và ý nghĩa của nó là Quốc gia cầu Torus thử nghiệm. Xin lưu ý rằng Quốc gia cầu Torus thử nghiệm không phải là ý nghĩa duy chỉ của NSTX. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NSTX, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NSTX từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: National Spherical Torus Experiment

Ý nghĩa khác của NSTX

Bên cạnh Quốc gia cầu Torus thử nghiệm, NSTX có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của NSTX, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Quốc gia cầu Torus thử nghiệm bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quốc gia cầu Torus thử nghiệm bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.