O&E: Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng


O&E có nghĩa là gì? O&E là viết tắt của Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của O&E được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài O&E, Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

O&E = Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng

Tìm kiếm định nghĩa chung của O&E? O&E có nghĩa là Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của O&E trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của O&E bằng tiếng Anh: Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

O&E: Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng

Ý nghĩa của O&E bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, O&E được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của O&E và ý nghĩa của nó là Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng. Xin lưu ý rằng Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng không phải là ý nghĩa duy chỉ của O&E. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của O&E, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của O&E từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Operations and Engineering Contract

Ý nghĩa khác của O&E

Bên cạnh Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng, O&E có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của O&E, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hoạt động và kỹ thuật hợp đồng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.