PALLET: Tế bào lympho primed thử nghiệm


PALLET có nghĩa là gì? PALLET là viết tắt của Tế bào lympho primed thử nghiệm. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Tế bào lympho primed thử nghiệm, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tế bào lympho primed thử nghiệm trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của PALLET được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài PALLET, Tế bào lympho primed thử nghiệm có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

PALLET = Tế bào lympho primed thử nghiệm

Tìm kiếm định nghĩa chung của PALLET? PALLET có nghĩa là Tế bào lympho primed thử nghiệm. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của PALLET trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của PALLET bằng tiếng Anh: Tế bào lympho primed thử nghiệm. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

PALLET: Tế bào lympho primed thử nghiệm

Ý nghĩa của PALLET bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, PALLET được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Tế bào lympho primed thử nghiệm. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PALLET và ý nghĩa của nó là Tế bào lympho primed thử nghiệm. Xin lưu ý rằng Tế bào lympho primed thử nghiệm không phải là ý nghĩa duy chỉ của PALLET. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PALLET, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của PALLET từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Primed Lymphocyte Test

Ý nghĩa khác của PALLET

Bên cạnh Tế bào lympho primed thử nghiệm, PALLET có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PALLET, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Tế bào lympho primed thử nghiệm bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tế bào lympho primed thử nghiệm bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.