PUDO: Nhấc thả ra điểm


PUDO có nghĩa là gì? PUDO là viết tắt của Nhấc thả ra điểm. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Nhấc thả ra điểm, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nhấc thả ra điểm trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của PUDO được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài PUDO, Nhấc thả ra điểm có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

PUDO = Nhấc thả ra điểm

Tìm kiếm định nghĩa chung của PUDO? PUDO có nghĩa là Nhấc thả ra điểm. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của PUDO trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của PUDO bằng tiếng Anh: Nhấc thả ra điểm. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

PUDO: Nhấc thả ra điểm

Ý nghĩa của PUDO bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, PUDO được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Nhấc thả ra điểm. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PUDO và ý nghĩa của nó là Nhấc thả ra điểm. Xin lưu ý rằng Nhấc thả ra điểm không phải là ý nghĩa duy chỉ của PUDO. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PUDO, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của PUDO từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Pick Up Drop Off Point

Ý nghĩa khác của PUDO

Bên cạnh Nhấc thả ra điểm, PUDO có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PUDO, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Nhấc thả ra điểm bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nhấc thả ra điểm bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.