QFAB: Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến


QFAB có nghĩa là gì? QFAB là viết tắt của Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của QFAB được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài QFAB, Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

QFAB = Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến

Tìm kiếm định nghĩa chung của QFAB? QFAB có nghĩa là Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của QFAB trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của QFAB bằng tiếng Anh: Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

QFAB: Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến

Ý nghĩa của QFAB bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, QFAB được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến. Trang này là tất cả về từ viết tắt của QFAB và ý nghĩa của nó là Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến. Xin lưu ý rằng Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến không phải là ý nghĩa duy chỉ của QFAB. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của QFAB, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của QFAB từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Queensland Facility for Advanced Bioinformatics

Ý nghĩa khác của QFAB

Bên cạnh Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến, QFAB có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của QFAB, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Queensland cơ sở cho tin sinh học tiên tiến bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.