RATCHET: Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết


RATCHET có nghĩa là gì? RATCHET là viết tắt của Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của RATCHET được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài RATCHET, Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

RATCHET = Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết

Tìm kiếm định nghĩa chung của RATCHET? RATCHET có nghĩa là Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của RATCHET trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của RATCHET bằng tiếng Anh: Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

RATCHET: Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết

Ý nghĩa của RATCHET bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, RATCHET được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết. Trang này là tất cả về từ viết tắt của RATCHET và ý nghĩa của nó là Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết. Xin lưu ý rằng Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết không phải là ý nghĩa duy chỉ của RATCHET. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của RATCHET, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của RATCHET từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Real-Time Address Trace Compression Hardware for Extended Traces

Ý nghĩa khác của RATCHET

Bên cạnh Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết, RATCHET có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của RATCHET, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thời gian thực địa chỉ theo dõi nén phần cứng cho mở rộng dấu vết bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.