SDWC: Đại học Nam Dakota


SDWC có nghĩa là gì? SDWC là viết tắt của Đại học Nam Dakota. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Đại học Nam Dakota, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Đại học Nam Dakota trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của SDWC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài SDWC, Đại học Nam Dakota có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

SDWC = Đại học Nam Dakota

Tìm kiếm định nghĩa chung của SDWC? SDWC có nghĩa là Đại học Nam Dakota. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của SDWC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của SDWC bằng tiếng Anh: Đại học Nam Dakota. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

SDWC: Đại học Nam Dakota

Ý nghĩa của SDWC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, SDWC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Đại học Nam Dakota. Trang này là tất cả về từ viết tắt của SDWC và ý nghĩa của nó là Đại học Nam Dakota. Xin lưu ý rằng Đại học Nam Dakota không phải là ý nghĩa duy chỉ của SDWC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của SDWC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của SDWC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: South Dakota War College

Ý nghĩa khác của SDWC

Bên cạnh Đại học Nam Dakota, SDWC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của SDWC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Đại học Nam Dakota bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Đại học Nam Dakota bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

SDWC định nghĩa:
    ... Thêm