SPIKE: Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng


SPIKE có nghĩa là gì? Trên đây là một trong những ý nghĩa của SPIKE. Bạn có thể tải xuống hình ảnh dưới đây để in hoặc chia sẻ nó với bạn bè của bạn thông qua Twitter, Facebook, Google hoặc Pinterest. Nếu bạn là một quản trị viên web hoặc blogger, vui lòng đăng hình ảnh trên trang web của bạn. SPIKE có thể có các định nghĩa khác. Vui lòng cuộn xuống để xem định nghĩa của nó bằng tiếng Anh và năm nghĩa khác trong ngôn ngữ của bạn.

Ý nghĩa của SPIKE

Hình ảnh sau đây trình bày một trong những định nghĩa về SPIKE trong ngôn ngữ tiếng Anh.Bạn có thể tải xuống tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi hình ảnh định nghĩa SPIKE cho bạn bè của bạn qua email.

SPIKE: Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng

Ý nghĩa khác của SPIKE

Như đã đề cập ở trên, SPIKE có ý nghĩa khác. Xin biết rằng năm ý nghĩa khác được liệt kê dưới đây.Bạn có thể nhấp vào liên kết ở bên trái để xem thông tin chi tiết của từng định nghĩa, bao gồm các định nghĩa bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của bạn.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Specially Prepared Individuals for Key Events