SPIKE: Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng


SPIKE có nghĩa là gì? SPIKE là viết tắt của Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của SPIKE được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài SPIKE, Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

SPIKE = Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng

Tìm kiếm định nghĩa chung của SPIKE? SPIKE có nghĩa là Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của SPIKE trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của SPIKE bằng tiếng Anh: Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

SPIKE: Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng

Ý nghĩa của SPIKE bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, SPIKE được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của SPIKE và ý nghĩa của nó là Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Xin lưu ý rằng Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng không phải là ý nghĩa duy chỉ của SPIKE. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của SPIKE, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của SPIKE từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Specially Prepared Individuals for Key Events

Ý nghĩa khác của SPIKE

Bên cạnh Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, SPIKE có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của SPIKE, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các cá nhân đặc biệt chuẩn bị cho sự kiện quan trọng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.