TDS: Tẻ nhạt


TDS có nghĩa là gì? TDS là viết tắt của Tẻ nhạt. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Tẻ nhạt, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tẻ nhạt trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của TDS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài TDS, Tẻ nhạt có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

TDS = Tẻ nhạt

Tìm kiếm định nghĩa chung của TDS? TDS có nghĩa là Tẻ nhạt. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của TDS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của TDS bằng tiếng Anh: Tẻ nhạt. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

TDS: Tẻ nhạt

Ý nghĩa của TDS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, TDS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Tẻ nhạt. Trang này là tất cả về từ viết tắt của TDS và ý nghĩa của nó là Tẻ nhạt. Xin lưu ý rằng Tẻ nhạt không phải là ý nghĩa duy chỉ của TDS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của TDS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của TDS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Tedious

Ý nghĩa khác của TDS

Bên cạnh Tẻ nhạt, TDS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của TDS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Tẻ nhạt bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tẻ nhạt bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.