TRANSCOOP: Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng


TRANSCOOP có nghĩa là gì? TRANSCOOP là viết tắt của Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của TRANSCOOP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài TRANSCOOP, Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

TRANSCOOP = Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng

Tìm kiếm định nghĩa chung của TRANSCOOP? TRANSCOOP có nghĩa là Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của TRANSCOOP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của TRANSCOOP bằng tiếng Anh: Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

TRANSCOOP: Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng

Ý nghĩa của TRANSCOOP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, TRANSCOOP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của TRANSCOOP và ý nghĩa của nó là Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng. Xin lưu ý rằng Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng không phải là ý nghĩa duy chỉ của TRANSCOOP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của TRANSCOOP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của TRANSCOOP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Transaction Management Support for Cooperative Applications

Ý nghĩa khác của TRANSCOOP

Bên cạnh Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng, TRANSCOOP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của TRANSCOOP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hỗ trợ quản lý giao dịch cho các hợp tác xã ứng dụng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.