TSEJ: Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường


TSEJ có nghĩa là gì? TSEJ là viết tắt của Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của TSEJ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài TSEJ, Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

TSEJ = Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường

Tìm kiếm định nghĩa chung của TSEJ? TSEJ có nghĩa là Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của TSEJ trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của TSEJ bằng tiếng Anh: Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

TSEJ: Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường

Ý nghĩa của TSEJ bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, TSEJ được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường. Trang này là tất cả về từ viết tắt của TSEJ và ý nghĩa của nó là Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường. Xin lưu ý rằng Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường không phải là ý nghĩa duy chỉ của TSEJ. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của TSEJ, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của TSEJ từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Thai Society of Environmental Journalists

Ý nghĩa khác của TSEJ

Bên cạnh Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường, TSEJ có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của TSEJ, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Các xã hội Thái Lan của các nhà báo môi trường bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.