VDZ: Vietnamesisch-Deutsche Zentrum


VDZ có nghĩa là gì? VDZ là viết tắt của Vietnamesisch-Deutsche Zentrum. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Vietnamesisch-Deutsche Zentrum, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Vietnamesisch-Deutsche Zentrum trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của VDZ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài VDZ, Vietnamesisch-Deutsche Zentrum có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

VDZ = Vietnamesisch-Deutsche Zentrum

Tìm kiếm định nghĩa chung của VDZ? VDZ có nghĩa là Vietnamesisch-Deutsche Zentrum. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của VDZ trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của VDZ bằng tiếng Anh: Vietnamesisch-Deutsche Zentrum. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

VDZ: Vietnamesisch-Deutsche Zentrum

Ý nghĩa của VDZ bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, VDZ được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Vietnamesisch-Deutsche Zentrum. Trang này là tất cả về từ viết tắt của VDZ và ý nghĩa của nó là Vietnamesisch-Deutsche Zentrum. Xin lưu ý rằng Vietnamesisch-Deutsche Zentrum không phải là ý nghĩa duy chỉ của VDZ. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của VDZ, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của VDZ từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Vietnamesisch-Deutsche Zentrum

Ý nghĩa khác của VDZ

Bên cạnh Vietnamesisch-Deutsche Zentrum, VDZ có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của VDZ, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Vietnamesisch-Deutsche Zentrum bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Vietnamesisch-Deutsche Zentrum bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.