VHM: Victor Heinrich Molsheim


VHM có nghĩa là gì? VHM là viết tắt của Victor Heinrich Molsheim. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Victor Heinrich Molsheim, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Victor Heinrich Molsheim trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của VHM được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài VHM, Victor Heinrich Molsheim có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

VHM = Victor Heinrich Molsheim

Tìm kiếm định nghĩa chung của VHM? VHM có nghĩa là Victor Heinrich Molsheim. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của VHM trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của VHM bằng tiếng Anh: Victor Heinrich Molsheim. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

VHM: Victor Heinrich Molsheim

Ý nghĩa của VHM bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, VHM được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Victor Heinrich Molsheim. Trang này là tất cả về từ viết tắt của VHM và ý nghĩa của nó là Victor Heinrich Molsheim. Xin lưu ý rằng Victor Heinrich Molsheim không phải là ý nghĩa duy chỉ của VHM. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của VHM, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của VHM từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Victor Heinrich Molsheim

Ý nghĩa khác của VHM

Bên cạnh Victor Heinrich Molsheim, VHM có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của VHM, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Victor Heinrich Molsheim bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Victor Heinrich Molsheim bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

VHM định nghĩa:
    ... Thêm