VIE: Quốc tế Volontariat en Enteprise


VIE có nghĩa là gì? VIE là viết tắt của Quốc tế Volontariat en Enteprise. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Quốc tế Volontariat en Enteprise, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quốc tế Volontariat en Enteprise trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của VIE được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài VIE, Quốc tế Volontariat en Enteprise có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

VIE = Quốc tế Volontariat en Enteprise

Tìm kiếm định nghĩa chung của VIE? VIE có nghĩa là Quốc tế Volontariat en Enteprise. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của VIE trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của VIE bằng tiếng Anh: Quốc tế Volontariat en Enteprise. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

VIE: Quốc tế Volontariat en Enteprise

Ý nghĩa của VIE bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, VIE được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Quốc tế Volontariat en Enteprise. Trang này là tất cả về từ viết tắt của VIE và ý nghĩa của nó là Quốc tế Volontariat en Enteprise. Xin lưu ý rằng Quốc tế Volontariat en Enteprise không phải là ý nghĩa duy chỉ của VIE. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của VIE, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của VIE từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Volontariat International en Enteprise

Ý nghĩa khác của VIE

Bên cạnh Quốc tế Volontariat en Enteprise, VIE có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của VIE, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Quốc tế Volontariat en Enteprise bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Quốc tế Volontariat en Enteprise bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.