VTW: Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties


VTW có nghĩa là gì? VTW là viết tắt của Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của VTW được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài VTW, Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

VTW = Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties

Tìm kiếm định nghĩa chung của VTW? VTW có nghĩa là Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của VTW trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của VTW bằng tiếng Anh: Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

VTW: Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties

Ý nghĩa của VTW bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, VTW được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties. Trang này là tất cả về từ viết tắt của VTW và ý nghĩa của nó là Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties. Xin lưu ý rằng Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties không phải là ý nghĩa duy chỉ của VTW. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của VTW, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của VTW từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Vereniging Van Toezichthouders in Woningcorporaties

Ý nghĩa khác của VTW

Bên cạnh Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties, VTW có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của VTW, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Vereniging Van Toezichthouders trong Woningcorporaties bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

VTW định nghĩa:
    ... Thêm