VWF: Tầm nhìn thế giới Foundation


VWF có nghĩa là gì? VWF là viết tắt của Tầm nhìn thế giới Foundation. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Tầm nhìn thế giới Foundation, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tầm nhìn thế giới Foundation trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của VWF được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài VWF, Tầm nhìn thế giới Foundation có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

VWF = Tầm nhìn thế giới Foundation

Tìm kiếm định nghĩa chung của VWF? VWF có nghĩa là Tầm nhìn thế giới Foundation. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của VWF trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của VWF bằng tiếng Anh: Tầm nhìn thế giới Foundation. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

VWF: Tầm nhìn thế giới Foundation

Ý nghĩa của VWF bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, VWF được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Tầm nhìn thế giới Foundation. Trang này là tất cả về từ viết tắt của VWF và ý nghĩa của nó là Tầm nhìn thế giới Foundation. Xin lưu ý rằng Tầm nhìn thế giới Foundation không phải là ý nghĩa duy chỉ của VWF. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của VWF, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của VWF từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Vision World Foundation

Ý nghĩa khác của VWF

Bên cạnh Tầm nhìn thế giới Foundation, VWF có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của VWF, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Tầm nhìn thế giới Foundation bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tầm nhìn thế giới Foundation bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

VWF định nghĩa:
    ... Thêm