WCDP: Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới


WCDP có nghĩa là gì? WCDP là viết tắt của Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của WCDP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài WCDP, Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

WCDP = Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới

Tìm kiếm định nghĩa chung của WCDP? WCDP có nghĩa là Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của WCDP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của WCDP bằng tiếng Anh: Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

WCDP: Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới

Ý nghĩa của WCDP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, WCDP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới. Trang này là tất cả về từ viết tắt của WCDP và ý nghĩa của nó là Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới. Xin lưu ý rằng Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới không phải là ý nghĩa duy chỉ của WCDP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của WCDP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của WCDP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: World Climate Data Programme

Ý nghĩa khác của WCDP

Bên cạnh Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới, WCDP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của WCDP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Chương trình dữ liệu khí hậu thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

WCDP định nghĩa:
    ... Thêm