YAFUP: Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric


YAFUP có nghĩa là gì? YAFUP là viết tắt của Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của YAFUP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài YAFUP, Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

YAFUP = Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric

Tìm kiếm định nghĩa chung của YAFUP? YAFUP có nghĩa là Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của YAFUP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của YAFUP bằng tiếng Anh: Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

YAFUP: Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric

Ý nghĩa của YAFUP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, YAFUP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric. Trang này là tất cả về từ viết tắt của YAFUP và ý nghĩa của nó là Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric. Xin lưu ý rằng Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric không phải là ý nghĩa duy chỉ của YAFUP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của YAFUP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của YAFUP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Youth Association of Finno-Ugric Peoples

Ý nghĩa khác của YAFUP

Bên cạnh Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric, YAFUP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của YAFUP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Hiệp hội thanh niên dân tộc Finno-Ugric bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.