YDC: Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác


YDC có nghĩa là gì? YDC là viết tắt của Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của YDC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài YDC, Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

YDC = Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác

Tìm kiếm định nghĩa chung của YDC? YDC có nghĩa là Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của YDC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của YDC bằng tiếng Anh: Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

YDC: Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác

Ý nghĩa của YDC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, YDC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác. Trang này là tất cả về từ viết tắt của YDC và ý nghĩa của nó là Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác. Xin lưu ý rằng Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác không phải là ý nghĩa duy chỉ của YDC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của YDC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của YDC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Youth for Development and Cooperation

Ý nghĩa khác của YDC

Bên cạnh Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác, YDC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của YDC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thanh thiếu niên phát triển và hợp tác bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

YDC định nghĩa:
    ... Thêm