OSDE 是什么意思?

寻找 OSDE 的完整含义吗?从下图中,你可以找出 OSDE 的所有定义。如果你想,你也可以下载打印的图像文件。

osde 代表什么

首字母缩写词定义
OSDEObra Social de Ejecutivos
OSDEOrganización de Servicios Directos Empresarios
OSDEOklahoma State Department of Education
OSDEOpen Spaces for Dialogue and Enquiry
OSDEOpen Source Desktop Environment
OSDEOpen Service Delivery Environment