สิ่งที่เป็น OSDE

ค้นหาความหมายเต็มของ OSDE หรือไม่ จากภาพต่อไปนี้ คุณสามารถค้นหาข้อกำหนดทั้งหมดของ OSDE คุณ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพการพิมพ์

อะไรไม่ osde ถึง

อักษรย่อนิยาม
OSDEObra Social de Ejecutivos
OSDEOrganización de Servicios Directos Empresarios
OSDEOpen Spaces for Dialogue and Enquiry
OSDEOklahoma State Department of Education
OSDEOpen Source Desktop Environment
OSDEOpen Service Delivery Environment