OSDE چیست؟

به دنبال معنای کامل OSDE از تصویر زیر شما می توانید از تمام تعاريف OSDE. اگر شما می خواهید, شما همچنین می توانید دانلود فایل تصویر برای چاپ.

چه osde برای ایستادن؟

مخففتعریف
OSDEObra Social de Ejecutivos
OSDEOrganización de Servicios Directos Empresarios
OSDEOklahoma State Department of Education
OSDEOpen Service Delivery Environment
OSDEOpen Spaces for Dialogue and Enquiry
OSDEOpen Source Desktop Environment