τι είναι OSDE?

Ψάχνετε για την πλήρη έννοια του OSDE; Από την παρακάτω εικόνα, μπορείτε να βρείτε όλων των ορισμών του OSDE. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το αρχείο εικόνας, να εκτυπώσετε.

ΑκρώνυμοΟρισμός
OSDEOpen Source Desktop Environment
OSDEOpen Service Delivery Environment
OSDEOpen Spaces for Dialogue and Enquiry
OSDEOklahoma State Department of Education
OSDEOrganización de Servicios Directos Empresarios
OSDEObra Social de Ejecutivos

Τι σημαίνει osde ηρεμήσει?