TUBC: Her busnes israddedig Thammasat


Beth mae TUBC yn ei olygu? Mae TUBC yn sefyll am Her busnes israddedig Thammasat. Os ydych yn ymweld â'n fersiwn di-Saesneg ac eisiau gweld y fersiwn Saesneg o Her busnes israddedig Thammasat, sgroliwch i lawr i'r gwaelod a byddwch yn gweld ystyr Her busnes israddedig Thammasat yn Saesneg iaith. Cofiwch fod y talfyriad o TUBC yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn diwydiannau fel bancio, cyfrifiadureg, addysg, cyllid, llywodraethol, ac iechyd. Yn ogystal â TUBC, efallai fod Her busnes israddedig Thammasat yn fyr am acronymau eraill.

TUBC = Her busnes israddedig Thammasat

Chwilio am ddiffiniad cyffredinol o TUBC? Mae'r TUBC yn golygu Her busnes israddedig Thammasat. Rydym yn falch o restru acronym TUBC yn y gronfa ddata fwyaf o fyrfoddau ac acronymau. Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos un o ddiffiniadau TUBC yn Saesneg: Her busnes israddedig Thammasat. Gallwch lawrlwytho'r ffeil delwedd i'w hargraffu neu ei hanfon at eich ffrindiau drwy e-bost, Facebook, Twitter, neu TikTok.

TUBC: Her busnes israddedig Thammasat

Ystyron TUBC yn Saesneg

Fel y soniwyd uchod, defnyddir TUBC fel acronym mewn negeseuon testun i gynrychioli Her busnes israddedig Thammasat. Mae'r dudalen hon i gyd yn ymwneud â'r acronym TUBC a'i ystyron fel Her busnes israddedig Thammasat. Nodwch nad Her busnes israddedig Thammasat yw unig ystyr TUBC. Efallai y bydd mwy nag un diffiniad o TUBC, felly edrychwch ar ein geiriadur am bob ystyr o TUBC un wrth un.

Diffiniad yn Saesneg: Thammasat Undergraduate Business Challenge

Ystyriaethau eraill TUBC

Ar wahân i Her busnes israddedig Thammasat, mae gan TUBC ystyron eraill. Maent wedi'u rhestru ar y chwith isod. Sgroliwch i lawr a chliciwch i weld pob un ohonynt. Ar gyfer pob ystyr o TUBC, cliciwch "mwy ". Os ydych yn ymweld â'n fersiwn Saesneg, ac eisiau gweld diffiniadau o Her busnes israddedig Thammasat mewn ieithoedd eraill, cliciwch y ddewislen iaith ar y gwaelod dde. Byddwch yn gweld ystyron Her busnes israddedig Thammasat mewn llawer o ieithoedd eraill megis Arabeg, Daneg, Iseldireg, Hindi, Siapan, Corëeg, Groeg, Eidaleg, Fietnameg, ac ati.