TUBC: Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức


TUBC có nghĩa là gì? TUBC là viết tắt của Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của TUBC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài TUBC, Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

TUBC = Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức

Tìm kiếm định nghĩa chung của TUBC? TUBC có nghĩa là Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của TUBC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của TUBC bằng tiếng Anh: Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

TUBC: Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức

Ý nghĩa của TUBC bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, TUBC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức. Trang này là tất cả về từ viết tắt của TUBC và ý nghĩa của nó là Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức. Xin lưu ý rằng Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức không phải là ý nghĩa duy chỉ của TUBC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của TUBC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của TUBC từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Thammasat Undergraduate Business Challenge

Ý nghĩa khác của TUBC

Bên cạnh Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức, TUBC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của TUBC, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Đại học Thammasat doanh nghiệp thách thức bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.