BSMD: Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp


BSMD có nghĩa là gì? BSMD là viết tắt của Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của BSMD được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài BSMD, Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

BSMD = Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp

Tìm kiếm định nghĩa chung của BSMD? BSMD có nghĩa là Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của BSMD trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của BSMD bằng tiếng Anh: Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

BSMD: Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp

Ý nghĩa của BSMD bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, BSMD được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp. Trang này là tất cả về từ viết tắt của BSMD và ý nghĩa của nó là Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp. Xin lưu ý rằng Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp không phải là ý nghĩa duy chỉ của BSMD. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của BSMD, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của BSMD từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Business Survey Methods Division

Ý nghĩa khác của BSMD

Bên cạnh Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp, BSMD có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của BSMD, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Bộ phận kinh doanh cuộc khảo sát phương pháp bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.