CAHSS: Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng


CAHSS có nghĩa là gì? CAHSS là viết tắt của Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CAHSS được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CAHSS, Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CAHSS = Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng

Tìm kiếm định nghĩa chung của CAHSS? CAHSS có nghĩa là Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CAHSS trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CAHSS bằng tiếng Anh: Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CAHSS: Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng

Ý nghĩa của CAHSS bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CAHSS được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CAHSS và ý nghĩa của nó là Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng. Xin lưu ý rằng Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng không phải là ý nghĩa duy chỉ của CAHSS. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CAHSS, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CAHSS từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Computer-Assisted Health Services Simulation

Ý nghĩa khác của CAHSS

Bên cạnh Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng, CAHSS có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CAHSS, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Máy tính hỗ trợ y tế Dịch vụ mô phỏng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.