CFFE: Trung tâm việc làm đầy đủ


CFFE có nghĩa là gì? CFFE là viết tắt của Trung tâm việc làm đầy đủ. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Trung tâm việc làm đầy đủ, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm việc làm đầy đủ trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của CFFE được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài CFFE, Trung tâm việc làm đầy đủ có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

CFFE = Trung tâm việc làm đầy đủ

Tìm kiếm định nghĩa chung của CFFE? CFFE có nghĩa là Trung tâm việc làm đầy đủ. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của CFFE trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của CFFE bằng tiếng Anh: Trung tâm việc làm đầy đủ. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

CFFE: Trung tâm việc làm đầy đủ

Ý nghĩa của CFFE bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, CFFE được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Trung tâm việc làm đầy đủ. Trang này là tất cả về từ viết tắt của CFFE và ý nghĩa của nó là Trung tâm việc làm đầy đủ. Xin lưu ý rằng Trung tâm việc làm đầy đủ không phải là ý nghĩa duy chỉ của CFFE. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của CFFE, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của CFFE từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Centre for Full Employment

Ý nghĩa khác của CFFE

Bên cạnh Trung tâm việc làm đầy đủ, CFFE có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của CFFE, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Trung tâm việc làm đầy đủ bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Trung tâm việc làm đầy đủ bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.