FRCH: Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng


FRCH có nghĩa là gì? FRCH là viết tắt của Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của FRCH được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài FRCH, Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

FRCH = Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng

Tìm kiếm định nghĩa chung của FRCH? FRCH có nghĩa là Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của FRCH trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của FRCH bằng tiếng Anh: Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

FRCH: Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng

Ý nghĩa của FRCH bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, FRCH được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng. Trang này là tất cả về từ viết tắt của FRCH và ý nghĩa của nó là Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng. Xin lưu ý rằng Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng không phải là ý nghĩa duy chỉ của FRCH. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của FRCH, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của FRCH từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Foundation for Research in Community Health

Ý nghĩa khác của FRCH

Bên cạnh Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng, FRCH có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của FRCH, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nền tảng cho nghiên cứu y tế cộng đồng bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.