IVZ: Integrale Verkeershandhaving Zeeland


IVZ có nghĩa là gì? IVZ là viết tắt của Integrale Verkeershandhaving Zeeland. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Integrale Verkeershandhaving Zeeland, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Integrale Verkeershandhaving Zeeland trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của IVZ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài IVZ, Integrale Verkeershandhaving Zeeland có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

IVZ = Integrale Verkeershandhaving Zeeland

Tìm kiếm định nghĩa chung của IVZ? IVZ có nghĩa là Integrale Verkeershandhaving Zeeland. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của IVZ trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của IVZ bằng tiếng Anh: Integrale Verkeershandhaving Zeeland. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

IVZ: Integrale Verkeershandhaving Zeeland

Ý nghĩa của IVZ bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, IVZ được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Integrale Verkeershandhaving Zeeland. Trang này là tất cả về từ viết tắt của IVZ và ý nghĩa của nó là Integrale Verkeershandhaving Zeeland. Xin lưu ý rằng Integrale Verkeershandhaving Zeeland không phải là ý nghĩa duy chỉ của IVZ. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của IVZ, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của IVZ từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Integrale Verkeershandhaving Zeeland

Ý nghĩa khác của IVZ

Bên cạnh Integrale Verkeershandhaving Zeeland, IVZ có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của IVZ, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Integrale Verkeershandhaving Zeeland bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Integrale Verkeershandhaving Zeeland bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.