LULUCF: Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp


LULUCF có nghĩa là gì? LULUCF là viết tắt của Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của LULUCF được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài LULUCF, Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

LULUCF = Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp

Tìm kiếm định nghĩa chung của LULUCF? LULUCF có nghĩa là Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của LULUCF trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của LULUCF bằng tiếng Anh: Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

LULUCF: Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp

Ý nghĩa của LULUCF bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, LULUCF được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp. Trang này là tất cả về từ viết tắt của LULUCF và ý nghĩa của nó là Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp. Xin lưu ý rằng Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp không phải là ý nghĩa duy chỉ của LULUCF. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của LULUCF, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của LULUCF từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Land Use, Land Use Change and Forestry

Ý nghĩa khác của LULUCF

Bên cạnh Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp, LULUCF có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của LULUCF, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sử dụng đất, đất sử dụng thay đổi và lâm nghiệp bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.