MILP: Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra


MILP có nghĩa là gì? MILP là viết tắt của Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của MILP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài MILP, Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

MILP = Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra

Tìm kiếm định nghĩa chung của MILP? MILP có nghĩa là Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của MILP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của MILP bằng tiếng Anh: Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

MILP: Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra

Ý nghĩa của MILP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, MILP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra. Trang này là tất cả về từ viết tắt của MILP và ý nghĩa của nó là Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra. Xin lưu ý rằng Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra không phải là ý nghĩa duy chỉ của MILP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MILP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của MILP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Mitogen-Induced Lymphocyte Proliferation

Ý nghĩa khác của MILP

Bên cạnh Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra, MILP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MILP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sự gia tăng tế bào lympho mitogen gây ra bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.