MILP: Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc


MILP có nghĩa là gì? MILP là viết tắt của Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của MILP được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài MILP, Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

MILP = Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc

Tìm kiếm định nghĩa chung của MILP? MILP có nghĩa là Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của MILP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của MILP bằng tiếng Anh: Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

MILP: Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc

Ý nghĩa của MILP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, MILP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc. Trang này là tất cả về từ viết tắt của MILP và ý nghĩa của nó là Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc. Xin lưu ý rằng Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc không phải là ý nghĩa duy chỉ của MILP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MILP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của MILP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Monash Interview for Liaison Psychiatry

Ý nghĩa khác của MILP

Bên cạnh Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc, MILP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MILP, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Monash cuộc phỏng vấn cho tâm thần học liên lạc bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.