MINURSO: Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental


MINURSO có nghĩa là gì? MINURSO là viết tắt của Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của MINURSO được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài MINURSO, Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

MINURSO = Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental

Tìm kiếm định nghĩa chung của MINURSO? MINURSO có nghĩa là Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của MINURSO trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của MINURSO bằng tiếng Anh: Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

MINURSO: Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental

Ý nghĩa của MINURSO bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, MINURSO được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental. Trang này là tất cả về từ viết tắt của MINURSO và ý nghĩa của nó là Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental. Xin lưu ý rằng Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental không phải là ý nghĩa duy chỉ của MINURSO. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MINURSO, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của MINURSO từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental

Ý nghĩa khác của MINURSO

Bên cạnh Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental, MINURSO có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MINURSO, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Nhiệm vụ des Nations Unies đổ l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.