NELH: Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe


NELH có nghĩa là gì? NELH là viết tắt của Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của NELH được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài NELH, Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

NELH = Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe

Tìm kiếm định nghĩa chung của NELH? NELH có nghĩa là Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NELH trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NELH bằng tiếng Anh: Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

NELH: Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe

Ý nghĩa của NELH bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, NELH được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NELH và ý nghĩa của nó là Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe. Xin lưu ý rằng Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe không phải là ý nghĩa duy chỉ của NELH. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NELH, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NELH từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: National Electronic Library for Health

Ý nghĩa khác của NELH

Bên cạnh Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe, NELH có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của NELH, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Thư viện điện tử quốc gia cho sức khỏe bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.