MCP-1: Monocyte Chemoattractant Protein-1


MCP-1 có nghĩa là gì? MCP-1 là viết tắt của Monocyte Chemoattractant Protein-1. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Monocyte Chemoattractant Protein-1, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Monocyte Chemoattractant Protein-1 trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của MCP-1 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài MCP-1, Monocyte Chemoattractant Protein-1 có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

MCP-1 = Monocyte Chemoattractant Protein-1

Tìm kiếm định nghĩa chung của MCP-1? MCP-1 có nghĩa là Monocyte Chemoattractant Protein-1. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của MCP-1 trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của MCP-1 bằng tiếng Anh: Monocyte Chemoattractant Protein-1. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

MCP-1: Monocyte Chemoattractant Protein-1

Ý nghĩa của MCP-1 bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, MCP-1 được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Monocyte Chemoattractant Protein-1. Trang này là tất cả về từ viết tắt của MCP-1 và ý nghĩa của nó là Monocyte Chemoattractant Protein-1. Xin lưu ý rằng Monocyte Chemoattractant Protein-1 không phải là ý nghĩa duy chỉ của MCP-1. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của MCP-1, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của MCP-1 từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Monocyte Chemoattractant Protein-1

Ý nghĩa khác của MCP-1

Bên cạnh Monocyte Chemoattractant Protein-1, MCP-1 có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của MCP-1, vui lòng nhấp vào "thêm ". Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Monocyte Chemoattractant Protein-1 bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Monocyte Chemoattractant Protein-1 bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.